Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
GRADINA   D.O.O. KORČULA  84337133231 15.250.000,00KN  597.9003,9200NE NE 
GRADNJA   D.O.O. SENJ  71820671282 233.600,00KN  8000,3400NE NE 
GRADNJA   D.O.O. OSIJEK  77971360833 46.085.500,00KN  4.0000,0110.100,02NE NE 
GRAĐEVNO KORČULA   D.O.O. KORČULA  06539830893 4.975.900,00KN  49.3000,9900NE NE 
GRAFOKARTON   D.O.O. ZAGREB  08492381250 19.260.200,00KN  904.9004,7000NE NE 
GRAMAT  U STEČAJU D.O.O. ĐAKOVO  46256580078 14.257.600,00KN  00547.2003,84NE NE 
GRAVOSA   D.O.O. DUBROVNIK  94004898614 44.950.000,00KN  2.978.0006,63386.300,86NE NE 
HOC BJELOLASICA  U STEČAJU D.O.O. JASENAK  50919159681 66.625.900,00KN  50.648.60076,0200NE NE 
HOTEL ADMIRAL   D.O.O. VINKOVCI  91267076354 3.934.000,00KN  172.2004,3800NE NE 
HOTEL CENTRAL   D.O.O. OSIJEK  81401980435 5.406.400,00KN  606.40011,2200NE NE