Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
GRAĐEVNO KORČULA   D.O.O. KORČULA  06539830893 4.975.900,00KN  49.3000,9900NE NE 
GRAFOKARTON   D.O.O. ZAGREB  08492381250 19.260.200,00KN  904.9004,7000NE NE 
GRAMAT  U STEČAJU D.O.O. ĐAKOVO  46256580078 14.257.600,00KN  00547.2003,84NE NE 
HOC BJELOLASICA  U STEČAJU D.O.O. JASENAK  50919159681 66.625.900,00KN  50.648.60076,0200NE NE 
HOTEL ADMIRAL   D.O.O. VINKOVCI  91267076354 3.934.000,00KN  172.2004,3800NE NE 
HOTEL CENTRAL   D.O.O. OSIJEK  81401980435 5.406.400,00KN  606.40011,2200NE NE 
HOTEL OSMINE   D.O.O. SLANO  66233587142 17.482.500,00KN  29.8000,1700NE NE 
HOTELI DAIM   D.O.O. KUTINA  16174520765 15.531.600,00KN  2.199.00014,1600NE NE 
HOTELI NJIVICE   D.O.O. NJIVICE  86096345385 83.418.200,00KN  57.0000,0700NE NE 
HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. ZAGREB 33052761319 450.000.000,00KN 450.000.000100,00NE NE