Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
GRADAC   D.O.O. GRADAC  23349688082 1.738.800,00KN  426.60024,5300
GRADINA   D.O.O. KORČULA  84337133231 15.250.000,00KN  597.9003,9200
GRADNJA   D.O.O. SENJ  71820671282 233.600,00KN  8000,3400
GRADNJA   D.O.O. OSIJEK  77971360833 46.085.500,00KN  4.0000,0110.100,02
GRAĐEVNO KORČULA   D.O.O. KORČULA  06539830893 4.975.900,00KN  49.3000,9900
GRAFOKARTON   D.O.O. ZAGREB  08492381250 19.260.200,00KN  904.9004,7000
GRAMAT  U STEČAJU D.O.O. ĐAKOVO  46256580078 14.257.600,00KN  00547.2003,84
GRAVOSA   D.O.O. DUBROVNIK  94004898614 44.950.000,00KN  2.978.0006,63386.300,86
HOC BJELOLASICA  U STEČAJU D.O.O. JASENAK  50919159681 66.625.900,00KN  50.648.60076,0200
HOTEL ADMIRAL   D.O.O. VINKOVCI  91267076354 3.934.000,00KN  172.2004,3800