Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
HOTEL CENTRAL   D.O.O. OSIJEK  81401980435 5.406.400,00KN  606.40011,2200
HOTEL OSMINE   D.O.O. SLANO  66233587142 17.482.500,00KN  29.8000,1700
HOTELI DAIM   D.O.O. KUTINA  16174520765 15.531.600,00KN  2.199.00014,1600
HOTELI NJIVICE   D.O.O. NJIVICE  86096345385 83.418.200,00KN  57.0000,0700
HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. ZAGREB 33052761319 450.000.000,00KN 450.000.000100,00
HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. ZAGREB 27905228158 50.000.000,00KN 50.000.000100,00
HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZAGREB 57500462912 131.140.100,00KN 131.140.100100,00
HRVATSKE CESTE D.O.O. ZAGREB 55545787885 107.384.800,00KN 107.384.800100,00
HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB 69693144506 1.171.670.000,00KN 1.171.670.000100,00
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O. ZAGREB 75801633608 9.300.000,00KN 9.300.000100,00