Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
INFORMATIVNI CENTAR - RADIO POSTAJA ČAZMA   D.O.O. ČAZMA  10703769128 1.021.500,00KN  7.5000,7300NE NE 
INTERMOD   D.O.O. ZADAR  40095595710 54.441.000,00KN  61.4000,1100NE NE 
IPZ INGPROJEKT   D.O.O. ZAGREB  81303238304 565.200,00KN  96.60017,0900NE NE 
IREKS AROMA   D.O.O. ZAGREB  36709757659 62.040.500,00KN  1.413.4002,2800NE NE 
IVASIM   D.O.O. IVANIĆ GRAD  32677374790 9.403.700,00KN  33.8000,3600NE NE 
IZOMONT   D.O.O. ZAGREB  85172613496 1.472.600,00KN  729.64049,5500NE NE 
KAMP ŠIMUNI ( BIVŠI HOTELI PAG) D.O.O. ZAGREB  27537667581 18.860.300,00KN  7.4000,0400NE NE 
KAROLINA   D.O.O. OSIJEK  10984562711 57.293.000,00KN  129.1000,2300NE NE 
KEMOBOJA   U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  48831265379 41.933.400,00KN  447.6001,0700NE NE 
KERA-KOR   D.O.O. OZALJ  42603698927 3.463.300,00KN  484.80014,0000NE NE