Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
KAMP ŠIMUNI ( BIVŠI HOTELI PAG) D.O.O. ZAGREB  27537667581 18.860.300,00KN  7.4000,0400NE NE 
KAROLINA   D.O.O. OSIJEK  10984562711 57.293.000,00KN  127.3000,221.8000NE NE 
KEMOBOJA   U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  48831265379 41.933.400,00KN  447.6001,0700NE NE 
KERA-KOR   D.O.O. OZALJ  42603698927 3.463.300,00KN  484.80014,0000NE NE 
KLAS   D.O.O. IVANIĆ GRAD  82105948359 5.891.100,00KN  1.429.50024,2700NE NE 
KOKSAR  U LIKVIDACIJI D.O.O. BAKAR  34941613337 288.317.938,00KN  288.317.938100,0000NE NE 
KONAT   D.O.O. IVANIĆ GRAD  10138742104 9.540.000,00KN  380.9003,9900NE NE 
LABINPROGRES - TPS   D.O.O. LABIN  64945562462 22.070.500,00KN  107.3000,4900NE NE 
LABUD D.O.O. ZAGREB  23359164583 60.717.400,00KN  9.1000,0100NE NE 
LINA   D.O.O. LUMBARDA  96623693648 18.156.000,00KN  72.6000,4000NE NE