Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.TeretSudski spor
KLAS   D.O.O. IVANIĆ GRAD  82105948359 5.891.100,00KN  1.429.50024,2700NE NE 
KOKSAR  U LIKVIDACIJI D.O.O. BAKAR  34941613337 288.317.938,00KN  288.317.938100,0000NE NE 
KONAT   D.O.O. IVANIĆ GRAD  10138742104 9.540.000,00KN  380.9003,9900NE NE 
LABINPROGRES - TPS   D.O.O. LABIN  64945562462 22.070.500,00KN  107.3000,4900NE NE 
LABUD D.O.O. ZAGREB  23359164583 60.717.400,00KN  9.1000,0100NE NE 
LINA   D.O.O. LUMBARDA  96623693648 18.156.000,00KN  72.6000,4000NE NE 
LIPOVICA   D.O.O. POPOVAČA  62434592704 39.610.600,00KN  39.610.600100,0000NE NE 
LUKA ŠIBENIK   D.O.O. ŠIBENIK  41169771101 15.678.000,00KN  94.9000,6155.900,36NE NE 
LUKA TRANZIT OSIJEK   D.O.O. OSIJEK  97083647226 59.265.800,00KN  316.0000,539.599.00016,20NE NE 
LUKA VUKOVAR D.O.O. VUKOVAR 53535248695 35.716.200,00KN  35.716.200100,0000NE NE