Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Naziv društva s ograničenom odgovornošćuMjesto / Sjedište dioničkog društvaOIBTemeljni kapitalVal.Vlasništvo RH% vlas. RHVlasništvo ost. drž. imatelja% vlas.ost. drž.im.
IZOMONT   D.O.O. ZAGREB  85172613496 1.472.600,00KN  729.64049,5500
KAMP ŠIMUNI ( BIVŠI HOTELI PAG) D.O.O. ZAGREB  27537667581 19.340.300,00KN  7.4000,0400
KAROLINA   D.O.O. OSIJEK  10984562711 57.293.000,00KN  127.3000,221.8000
KEMOBOJA   U STEČAJU D.O.O. ZAGREB  48831265379 41.933.400,00KN  447.6001,0700
KERA-KOR   D.O.O. OZALJ  42603698927 3.463.300,00KN  484.80014,0000
KLAS   D.O.O. IVANIĆ GRAD  82105948359 5.891.100,00KN  1.429.50024,2700
KOKSAR  U LIKVIDACIJI D.O.O. BAKAR  34941613337 288.317.938,00KN  288.317.938100,0000
KONAT   D.O.O. IVANIĆ GRAD  10138742104 9.540.000,00KN  380.9003,9900
LABINPROGRES - TPS   D.O.O. LABIN  64945562462 22.070.500,00KN  107.3000,4900
LABUD D.O.O. ZAGREB  23359164583 60.717.400,00KN  9.1000,0100