Popis nekretnina

Vrsta nekretnineMat. br. kat. općineNaziv kat. općineBroj zk uloškaBroj zk česticeBroj poduloškaUkupna površina zk čestica (m2)Kultura zk česticeTitular vlasništvaVrsta vlasništvaUdio vlasništvaTeretiSudski sporBroj posjedovnog listaMat. br. kat. općine – pos. listNaz kat. općine - pos. listBroj kat čestice - pos. listUkupna površina kat. čestice - pos. listNositelj pravaUdio nositelja pravaBroj kat. planaAdresaPošt. brojProst. planska namjenaNaziv korisnika nekretninePravni osnovUdio u pravnom osnovuVrijednost nekretnine (kn)Naziv procjeniteljaObveznik koji je poslao podatakDatum stanja
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200aPoslovni prostorOdluka Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, KLASA: 372-01/05-02/88, URBROJ: 536-07, ev. broj: 81/2007 od 27. veljače 2007. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostor4064/6Zagreb, Ksaver 200Poslovni prostorOdluka o izmjeni odluke Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom KLASA: 372-01/04-02/04, URBROJ: 536-06, ev. broj 02/2006 od 16. siječnja 2006. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostorII Istarske brigade 11, BuzetPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, KLASA: 404-01/09-14/21 od 6. veljače 2009. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostorTrg Lava Mirskog 3, Osijek (Arhiva)Smještaj arhivskog i registraturnog gradivaSporazum o međusobnim pravima i obvezama, KLASA: 402-01/02-01/0004 od 25. ožujka 2002. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostorTrg kralja Tomislava broj 20, PločePoslovni prostorUgovor o zakupu poslovnog prostora, KLASA: 372-01/12-01/07 od 22. svibnja 2012. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostorPut Pudarice 11a, ZadarPoslovni prostor* br. 16405/2017, KLASA: 372-01/17-01/05. od 5. lipnja 2017. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostorDr. Franje Tuđmana 47/2, JastrebarskoPoslovni prostorUgovor o korištenju, KLASA: 372-01/18-01/09 od 28. svibnja 2018. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostor30565804/Nova Cesta 10, ZaprešićPoslovni prostorSporazum o međusobnim pravima i obvezama, KLASA: 372-01/16-01/07 od 18. siječnja 2017. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
poslovni prostor788/1Strossmayerova 18, ŽupanjaPoslovni prostorUgovor o zakupu poslovnog prostora, KLASA: 372-01/18-01/01 od 1. ožujka 2018. godine Sporazum o međusobnim pravima i obvezama, KLASA: 406-09/15-03/14 od 11. kolovoza 2015. godineMINISTARSTVO ZDRAVSTVA17.1.2019.
Rezultata: 1067113